Kategori: Uncategorized

Scampi – jätteräkor med smutsig baksida

Att välja vegetariskt gör vi av olika anledningar såsom miljömässiga, etiska, hälsoskäl och i vissa fall av religiösa skäl.

Naturskyddsföreningen är den ideella föreningen i Sverige som håller koll på miljön såväl i Svergie som världen över.
Redan 2011 kom deras granskning om scampi, jätteräkan, och vilken katastrof det är för både människan och miljön.

I detta fall finns det flera anledningar att slopa denna produkt både i affären och på restaurang även om den i vissa fall är ekocertifierad. Av både hälso, miljö och såväl etiska som djuretiska skäl.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ekologiska-jatterakor-ar-en-miljokatastrof

Se filmen I grumligt vatten här:

Hela rapporten:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2011_hav_fiske_i_grumliga_vatten.pdf